Connected Transport Week: Lessons Learned

Naar overzicht
13 november 2018

250 trucks op weg naar een veilig, duurzaam en toekomstbestendig Nederland

Tijdens de Experience Week Connected Transport die van 1 tot 5 oktober jl. werd gehouden zijn ketenpartners in transport en logistiek de uitdaging aangegaan om oplossingen te vinden voor complexe uitdagingen op het vlak van veiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) was een van de partners van de Experience Week.  Connected Transport is een onderdeel van de Roadmap Next Economy. MRDH wil onderzoeken of  connected transport een bijdrage kan leveren aan een betere bereikbaarheid van de regio en de toplocaties als bijvoorbeeld de haven. Deze testweek is voor MRDH dan ook een eerste stap om te zien of we connected transport mogelijk kunnen maken. Dat kan alleen in samenwerking met mede overheden, verladers en onderzoeksinstellingen. Voor onze regio werken we hierin o.a. samen met gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf.

Tijdens de week heeft verspreid over Nederland een groot aantal trucks in konvooien gereden nieuwe ontwikkelingen op het vlak van verkeersmanagement (IVRI’s) getest, geïntegreerd in verschillende logistieke ketens. Ontwikkelingen ten aanzien van het gebruik van data en connectiviteit zijn zo optimaal benut en in de praktijk beproefd. De wereld van logistiek, datadelen en verkeersmanagement zijn dichter bij elkaar gebracht.  De resultaten en ervaringen van deze testweek zijn samengebracht in een boekje. Het geeft  een compleet beeld van de week en wat we ervan geleerd hebben.  En hoe deze week past in de Smart Mobility visie en strategie voor de langere termijn.