Concept Vervoerplannen 2021 naar gemeenten

19 maart 2020

De vervoerders dienen jaarlijks hun voorstel voor de nieuwe dienstregeling van tram, metro en bus  (de Vervoerplannen) bij de MRDH in. De MRDH toetst deze aan de geldende kaders en legt deze voor bij de 23 gemeenten. De gemeenten kunnen er voor kiezen om haar inwoners om reactie op de Concept Ontwerp Vervoerplannen 2021 vragen.  Ook de Adviescommissie Va en het METROCOV, de provincie Zuid-Holland, Arriva en Qbuzz ontvangen de vervoerplannen. De reactietermijn  voor colleges van B&W, adviescommissie Va en METROCOV loopt vanaf 19 maart 2020 tot en met 5 juni 2020 12.00 uur.

Als u als inwoner wilt reageren op de Vervoerplannen (de dienstregelingen van tram, metro en bus) dient u uw reactie dus te richten aan uw eigen gemeente. De gemeenten dragen zorg voor beantwoording en eventuele opname in hun reactie naar de MRDH.  

Op 8 juli 2020 behandelt de Bestuurscommissie Va de Vervoerplannen en de Nota van Reactie.

Download de Concept Vervoerplannen 2021