Concept vervoerplannen 2020 naar gemeenten

27 maart 2019

De vervoerders dienen jaarlijks hun voorstel voor de nieuwe dienstregeling van tram, metro en bus  (de Vervoerplannen) bij de MRDH in. De MRDH toetst deze aan de geldende kaders en legt deze voor aan de 23 gemeenten. Ook de Adviescommissie Va en het METROCOV, de provincie Zuid-Holland, Arriva en Qbuzz ontvangen de plannen. De reactietermijn  voor colleges van B&W, adviescommissie en METROCOV loopt vanaf heden tot en met 17 mei 2019 12.00 uur.

Als u als inwoner wilt reageren op de Vervoerplannen (de dienstregelingen van tram, metro en bus) dient u uw reactie te richten aan uw eigen gemeente. De gemeenten dragen zorg voor beantwoording en eventuele opname in hun reactie naar de MRDH.  

Op 10 juli 2019 behandelt de bestuurscommissie Va de Concept Vervoerplannen en de Nota van Reactie.