Concept Vervoerplannen 2019 naar gemeenten

Naar overzicht
4 april 2018

De vervoerders dienen jaarlijks hun voorstel voor de nieuwe dienstregeling van tram, metro en bus  (de Vervoerplannen) bij de MRDH ter vaststelling in. De MRDH legt deze voor bij de 23 gemeenten. Zij kunnen zo inwoners om reactie op de Concept Vervoerplannen 2019 vragen.  Ook het METROCOV, de provincie Zuid- Holland en  aangrenzende vervoerders Arriva en Qbuzz ontvangen de plannen. De inspraakperiode voor colleges van B&W, METROCOV loopt vanaf heden tot en met 18 mei 2018.

Als u als inwoner wilt reageren op de Vervoerplannen (de dienstregelingen van tram, metro en bus) dient u uw reactie te richten aan uw eigen gemeente. De gemeenten dragen zorg voor beantwoording en eventuele opname in hun reactie naar de MRDH.  

Op 11 juli 2018 worden de Vervoerplannen 2019 behandeld in de vergadering van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit.

Download de Concept Vervoerplannen:

Lees hier meer informatie over de Vervoerplannen van het openbaar vervoer.