De concept Jaarrekening 2018 is op 15 april 2019 verstuurd aan de gemeenten.
Het algemeen bestuur zal dit concept behandelen in de vergadering van 12 juli 2019.