Christel Mourik nieuwe directeur Metropoolregio Rotterdam Den Haag

16 juli 2021

Het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft Christel Mourik benoemd tot secretaris-algemeen directeur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Christel Mourik, nu nog manager OV van de MRDH, begint op 1 september a.s. in haar nieuwe functie. Het dagelijks bestuur is enthousiast over de benoeming.

Burgemeester Marja van Bijsterveldt (portefeuillehouder HRM van de MRDH): “Met Christel Mourik heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag gekozen voor een energiek en inspirerend persoon. Met haar als nieuwe secretaris-algemeen directeur zetten we de ingezette koers van de MRDH voort. Bovendien zijn wij blij dat we iemand konden kiezen uit onze eigen gelederen. Christel heeft als manager OV het voortouw genomen in tal van complexe dossiers op het gebied van openbaar vervoer. Zij heeft hierbij laten zien verschillende belangen te kunnen verenigen en mensen te kunnen binden. Haar jarenlange ervaring in onze regio is van grote waarde.”

Christel Mourik is blij met de benoeming: “Het is een voorrecht leiding te mogen geven aan de MRDH. De afgelopen jaren is de verbinding met en tussen de 23 gemeenten van de metropoolregio versterkt. Vanuit het motto ‘samenwerken maakt sterker’ hebben we belangrijke stappen gezet voor onze regio. We stelden een Groeiagenda Zuid-Holland vast voor het vernieuwen van de economie en met een transitieprogramma hielpen we het OV door de coronacrisis. Ik zie ernaar uit om met alle bestuurders en collega’s binnen de MRDH, de 23 gemeenten, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere overheden door te bouwen aan onze regio!”

Christel Mourik volgt Wim Hoogendoorn op die per 1 augustus hoofddirecteur Personeelszaken op het ministerie van Defensie wordt.

Foto: Prisca Visser