Campusontwikkeling: investeren in menselijk kapitaal

18 februari 2020

Het MRDH-regionale campusnetwerk was op 6 februari te gast bij de Food Innovation Academy (FIA) in Vlaardingen. In de FIA werken bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen. Het is een scholings- en praktijkplek waar jongeren worden opgeleid voor een carrière in de levensmiddelenindustrie.

Tijdens de bijeenkomst van het campusnetwerk deelden vertegenwoordigers vanuit campussen hun tips en ervaringen. Het is belangrijk bij het ontwikkelen van een campus om de behoefte vanuit het bedrijfsleven wat betreft scholing, personeel en innovatie helder te krijgen. Dit is nodig om hier vervolgens vanuit het onderwijs op aan te kunnen sluiten.
Ook kwam het belang van een duidelijke onderwijsvisie ter sprake.

Ferrie Förster, projectleider van het Human Capital Akkoord (HCA), gaf de laatste stand van zaken van het HCA Zuid-Holland. Om de veerkracht van de arbeidsmarkt in Zuid-Holland te verbeteren en de talenten van het aanwezige arbeidspotentieel optimaal te benutten, zijn verschillende projecten gestart en deelakkoorden in ontwikkeling. Doel is om onder andere meer werknemers op te leiden voor de IT, greenport en slimme maakindustrie en Leven Lang Ontwikkelen van werknemers in die sectoren te stimuleren. De MRDH draagt bij aan het HCA door kennisuitwisseling over campussen te organiseren en bij te dragen aan projectontwikkeling.

Investeren in menselijk kapitaal  

Alfred Bruin, directeur van Royal Steensma, initiator van de FIA, vertelde dat de eerste groep studenten is afgestudeerd aan de FIA. Zij hebben allemaal een werkplek gevonden bij de bedrijven die betrokken zijn bij de FIA. Bedrijven zijn positief en bieden gastlessen, stageplekken en apparatuur voor practica aan. Doel van de FIA is het creëren van meer bekendheid en een positief imago van de voedingssector, het opleiden van voldoende vakbekwaam personeel en het opzetten van onderzoeksprogramma’s op het gebied van food, health en technologie. ‘De FIA is eigenlijk een soort clubhuis met samenwerkende partners. We maken het investeren in menselijk kapitaal zichtbaar’. Nog niet alles is klaar, maar deze zomer wordt de Food Innovation Academy officieel geopend.

De FIA is een samenwerking van het bedrijfsleven, de gemeente Vlaardingen en onder andere Lentiz Onderwijsgroep. De MRDH heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van deze campus als co-financier.

Betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt door campussen

Een regionale campus is dé plek waar onderwijs (MBO en HBO) en bedrijfsleven samenwerken om te komen tot innovaties en transities, bijvoorbeeld in de tuinbouw of in de maritieme sector. Onderwijsinstellingen en bedrijfsleven werken hier samen aan een betere aansluiting van de opleidingen op de nieuwe arbeidsmarkt en daarmee aan het stimuleren van nieuwe werkgelegenheid. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) versnelt de vorming van regionale campussen door cofinanciering en door samen een regionaal campusnetwerk op te zetten. In het campusnetwerk delen gemeenten en onderwijsinstellingen kennis en werken ze intensief samen met het bedrijfsleven. Meer weten, mail naar: a.sanders@mrdh.nl.