Campus Brielle stimuleert energietransitie haven

15 juli 2020

De energietransitie vraagt de komende jaren om nieuwe kennis en vaardigheden van werknemers. Dit vraagt om personeel met kennis en kunde van innovatieve processen op het gebied van alternatieve energie, zoals waterstof, geothermie, wind-,  zonne- en waterenergie: de zogenaamde de Groene Chemie. Met de nieuwe campus Groene Chemie Brielle kunnen nieuwe studenten en bestaande werknemers deze vaardigheden leren. Regionale en lokale bedrijven kunnen input leveren voor het opleidingsprogramma. Het doel is om zoveel mogelijk vraaggericht op te leiden door het netwerk van bedrijven rond de campus te versterken.

Doorlopende leerlijn Groene Chemie

De campus Groene Chemie Brielle is de doorontwikkeling van het bestaande STC mbo College Procestechniek & Maintenance in Brielle dat procesoperators en maintenancepersoneel opleidt voor de Rotterdamse haven. Deze opleiding wil samen met bedrijfsleven een doorlopende leerlijn Groene Chemie ontwikkelen. Om deze leerlijn groene chemie en procestechniek verder uit te werken, gaat een kwartiermaker aan de slag om een nader behoefteonderzoek te doen naar om- en bijscholing bij lokale en regionale bedrijven en om de mogelijkheid van een practoraat groene chemie en procestechniek te verkennen. Daarnaast wordt het netwerk van bedrijven rond de campus versterkt om zoveel mogelijk vraaggericht op te leiden. Innovation Quarter heeft in de ontwikkeling van het campusplan inhoudelijk meegedacht en blijft betrokken in de relatie naar bedrijven.

Belangrijke bijdrage aan Human Capital Akkoord

MBO-en HBO campussen waar bedrijven en onderwijsinstellingen nauw samenwerken, versterken het economisch vestigingsklimaat van onze regio. Met het  ondersteunen van campussen levert MRDH een belangrijke bijdrage aan het Human Capital Akkoord Zuid-Holland en het klimaatakkoord Rotterdam en daarmee aan een veerkrachtige arbeidsmarkt in de regio. De campus biedt ook regionale meerwaarde door haar focus op de energie- en de maritieme sector, twee belangrijke economische sectoren in de regio, en de betrokkenheid van het bedrijfsleven in de regio (Deltalinqs, Economic Board Voorne-Putten, het werkbedrijf Voorne-Putten Werkt!) en de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) ondersteunt de Groene Chemie Campus Brielle met een cofinanciering van €275.000,- (49% MRDH en 51% cofinanciering van projectpartners).