Bijna 70% met de auto naar het werk

12 februari 2019

69% van de medewerkers bij bedrijven in de BAR gemeenten en de Drechtsteden gaat met de auto naar het werk. 55% van deze groep woont op minder dan 15 kilometer van zijn/haar werk en 32% zelfs op minder dan 7.5 kilometer. In de afgelopen twee jaar voerden het platform Samen Bereikbaar en De Verkeersonderneming bij 22 bedrijven mobiliteitsscans uit. Deze bedrijven hebben samen circa 10.000 medewerkers.

Resultaten

Naast de 69% die met de auto naar het werk gaat, komt 20% met de fiets en 7% met het openbaar vervoer. 4% komt lopend of met de scooter naar het werk. Doordat 32% van de werknemers die nu met de auto gaan op minder dan 7.5 kilometer woont, lijkt er behoorlijke potentie voor de fiets te zijn. In de Drechtsteden rijden de meeste werknemers over de N3 naar het werk. In de BAR gemeenten maken de meeste mensen gebruik van de A15 ten oosten van de A29.

Werkgeversaanpak

In de BAR-gemeenten en de Drechtsteden trekken Samen Bereikbaar en De Verkeersonderneming samen op om werkgevers te ondersteunen en te faciliteren bij het stimuleren van fiets, anders inrichten van hun mobiliteitsbeleid of bijvoorbeeld het opzetten van campagnes om ‘ander gedrag’ te stimuleren. Een mobiliteitsscan geeft de werkgever inzichten om aan de slag te gaan met slim en duurzaam reizen. Veel werkgevers hebben niet het inzicht in het mobiliteitsgedrag van hun medewerkers of wat de fiets- of ov-potentie is. Het doel van de werkgeversaanpak is de bereikbaarheid van de regio te verbeteren door de inzet van slimme en duurzame mobiliteit. Bedrijven die zich aansluiten bij Samen Bereikbaar committeren zich aan 10% van hun verkeer uit de spits. De afgelopen jaren sloten 43 bedrijven zich aan, waarvan er 22 een mobiliteitsscan uitvoerden. Hier werden 550 spitsmijdingen gerealiseerd.
 

Over De Verkeersonderneming

In De Verkeersonderneming werken het ministerie van Infrastructuur&Waterstaat/Rijkswaterstaat, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam samen aan de bereikbaarheid en mobiliteit in en van de groot Rotterdamse regio.

Over Samen Bereikbaar

Samen Bereikbaar is het ondernemersplatform voor en van ondernemers om aan de slag te gaan met slimme en duurzame mobiliteit om de regio Drechtsteden en de BAR-gemeenten bereikbaar te houden. Samen Bereikbaar is een initiatief van de gemeenten, het bedrijfsleven en de Verkeersonderneming.

Bron: De Verkeersonderneming