Betere bereikbaarheid regio Rotterdam

08 juli 2021

In de regio Rotterdam wordt het steeds drukker op de weg en in het OV. Landelijke en regionale overheden, waaronder de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, onderzoeken samen hoe die problemen aan te pakken (MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam). Vandaag hebben zij bekendgemaakt welke oplossingen verder onderzocht worden. De mogelijke oplossingen moeten een bijdrage leveren aan een betere bereikbaarheid, aan de leefkwaliteit, het mogelijk maken van bouwen van woningen en het vergroten van kansen voor mensen door een kortere reistijd naar werk en onderwijsinstellingen.

Kansrijke oplossingen

Uit de vele onderzoeken van het afgelopen jaar blijkt een aantal oplossingen kansrijk te zijn om verder te onderzoeken. Het gaat om drie brug- en twee tunnellocaties die mogelijk zijn voor een nieuwe oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord. Oplossingen om de files op de A16 te bestrijden, de Algeracorridor beter bereikbaar te maken én het openbaar vervoer in Rotterdam te verbeteren maken ook onderdeel uit van het vervolgonderzoek. De oplossingen die het projectbureau verder gaat onderzoeken, staan beschreven in de Notitie Kansrijke Oplossingen (NKO) die op 8 juli 2021 is gepubliceerd.

MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam

De MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam is een traject waarin het projectbureau Oeververbindingen onderzoek doet naar maatregelen om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. Dit onderzoek gebeurt in opdracht van gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland en Ministerie van Infrastructuur en Water. Voor de Algeracorridor zijn ook de gemeenten Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel en Krimpenerwaard opdrachtgevers.