Beter OV in Westland

17 december 2021

Het zuidwestelijk deel van de metropoolregio moet beter bereikbaar worden met het OV en het OV moet aantrekkelijker worden voor reizigers. Dat is cruciaal voor de regio als economische motor, voor de inwoners en met oog op de groei van het aantal woningen, arbeidsplaatsen en het logistieke vervoer. Onderzoek van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de gemeenten Den Haag, Westland en Maassluis - waaraan ook Delft, Rijswijk en Rotterdam deelnamen -, wijst dat uit.

Daarom moeten de komende jaren de buslijnen Den Haag-Naaldwijk-Schiedam-Rotterdam en Naaldwijk-Delft worden aangepakt, zodat deze ook in de spits kunnen blijven doorrijden. Rond 2030 moet dit leiden tot een snelle, frequente, betrouwbare OV-verbinding Den Haag-Naaldwijk-Maassluis-Rotterdam en een hoogwaardige OV-verbinding Naaldwijk-Delft. Die OV-verbinding wordt zo ingericht dat deze daarna eventueel omgezet kan worden in een lightrailverbinding. Samen met de betrokken gemeenten gaat de MRDH de nieuwe verbindingen verder uitwerken, waarbij opschaling naar een lightrail in de toekomst niet onmogelijk wordt gemaakt.

 

 

De bijgaande foto is gemaakt door fotograaf Rhalda Jansen