Bestuurscommissie Vervoersautoriteit

Naar overzicht
10 maart 2015

ZITTING 2015 – 2018

AGENDA 3e vergadering Bestuurscommissie Vervoersautoriteit

op maandag 16 maart 2015, van 09.30 tot 11.00 uur, in de vergaderzaal (ruimte G) van de MRDH, Grote Marktstraat 43 te Den Haag

 

PUNTEN VAN BEHANDELING - OPENBAAR

 

  1. Opening en mededelingen

 

  1. Conform vast te stellen voorstellen
  1. Concept samenvattend verslag van de 2e vergadering van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit op 16 februari 2015 – openbare gedeelte

 

  1. Conform vast te stellen voorstellen
  1. Subsidieverlening pilot waterstofbussen en verlenging inzet e-Buszen bij RET
  2. Zienswijze structuurvisie Calandbrug

 

  1. Voorstellen ter bespreking
  1. Procedurevoorstel Vervoerplan 2016

 

  1. Rondvraag en sluiting van het openbare deel

De vergadering zal in beslotenheid worden voortgezet