Bestuur MRDH benoemt Secretaris-Generaal

Naar overzicht
6 maart 2015

6 maart 2015 - Het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft op 6 maart 2015 besloten om met ingang van 1 april 2015 mevrouw mr.drs. Annet Bertram te benoemen tot Secretaris-Generaal.

In de per 1 januari 2015 gevormde MRDH werken 23 gemeenten samen op de terreinen van verkeer, openbaar vervoer en economisch vestigingsklimaat. Mevrouw Bertram zal de functie uitvoeren naast haar huidige functie als gemeentesecretaris van de gemeente Den Haag.

Zij was eerder voorzitter van het kernteam van gemeentesecretarissen dat de vorming van de Metropoolregio heeft voorbereid. Het algemeen bestuur heeft de overtuiging dat met deze benoeming op een succesvolle wijze vormgegeven kan worden aan de samenwerking tussen de 23 gemeenten om van de MRDH een succes te maken.