Bereikbaar Haaglanden gaat logistieke bedrijven ondersteunen

Naar overzicht
16 juni 2015

Bereikbaar Haaglanden heeft een cluster coördinator logistiek ingesteld. Michel Oldenburg is de eerste die deze nieuwe functie vervult. Zijn hoofdtaak is het onderhouden van contacten met logistieke bedrijven en hen te ondersteunen in een efficiënte bedrijfsvoering.

Binnen deze community Logistiek bindt Oldenburg partijen rondom het thema slimme ritten. Samen met ondernemers (vervoerders, verladers en distributeurs) onderzoekt Oldenburg hoe werkzaamheden efficiënter kunnen verlopen. Daarna volgt een gezamenlijke inschatting of een idee de potentie heeft uit te groeien tot een kansrijk project. Door de ervaringen die Oldenburg de laatste twee jaar heeft opgedaan met pilots als ‘Buiten de spits distributie’ en ‘Ecotransport’ heeft hij niet alleen veel kennis opgedaan maar weet hij welke efficiency slagen realistisch zijn.

De coördinator logistiek maakt onderdeel uit van Bereikbaar Haaglanden dat als doel heeft het aantal spitsritten te verminderen. EVO en TLN, die beide partner zijn van Bereikbaar Haaglanden, trekken met Oldenburg op in het benaderen van de achterban. Oldenburg staat als cluster coördinator logistiek waardevrij tussen de partijen. Hij is onafhankelijk in de informatie over mogelijke uitvoerende marktpartijen.

Bereikbaar Haaglanden is een initiatief van VNO-NCW West, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Duurzaam Den Haag, TLN en EVO en maakt deel uit van het programma Beter Benutten Haaglanden. Doel is een bereikbare regio door een efficiënt gebruik van wegen en het OV- en fietsnetwerk. Door het verbeteren van de voorzieningen en het inzetten van slimme maatregelen, wordt het werkgevers en werknemers gemakkelijker gemaakt om op andere tijden te reizen. Kijk ook op www.bereikbaarhaaglanden.nl voor meer informatie. Michel Oldenburg is bereikbaar via e-mail: logistiek@bereikbaarhaaglanden.nl

Bron: 
Bereikbaar Haaglanden