Belangenvereniging Bedrijven ZKD toont daadkracht

Naar overzicht
5 november 2015

Belangenvereniging Bedrijven ZKD (Zichtenburg, Kerkentuinen, Dekkershoek) is de vertragingen en de files in en om het bedrijventerrein beu. Daarom zet zij samen met haar leden een aantal stappen ter verbetering.

Zo heeft de Belangenvereniging op 4 november, tijdens de algemene ledenvergadering, het convenant Bereikbaar Haaglanden ondertekend. Hiermee geeft zij aan daadkrachtig aan de slag te gaan om de files en de vertragingen gericht aan te pakken. Een van de eerste stappen is al gezet: de leden probeerden voorafgaand aan de ledenvergadering, drie soorten elektrische voertuigen uit: een elektrische fiets, een elektrische driewieler Virto en een elektrische scooter. Welke acties de leden individueel en collectief oppakken wordt nog bepaald. Aansluitend vulden zij ook een enquête in waarin zij hierover hun mening konden geven. Duidelijk is in ieder geval dat de bedrijven rondom Zichtenburg, Kerkentuinen, Dekkershoek zelf aan de slag gaan om de vertragingen aan te pakken.

Belangenvereniging Bedrijven ZKD is een van de grotere binnenstedelijke bedrijvenverenigingen met circa 400 leden en 9000 medewerkers. Wanneer meer medewerkers met de fiets of het OV naar het werk gaan in plaats van met de auto, bereiken zij meerdere doelen: het bedrijventerrein wordt beter bereikbaar, het vervoer wordt duurzamer en goedkoper en de medewerkerstevredenheid stijgt. Fietsen draagt daarnaast nog bij aan de vitaliteit.

Bereikbaar Haaglanden is een samenwerkingsverband van VNO-NCW West, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Duurzaam Den Haag, EVO en TLN. Het doel is het beter bereikbaar maken van de regio door in de spitsen anders te reizen of niet te reizen en bijvoorbeeld thuis te werken. Bereikbaar Haaglanden maakt onderdeel uit van het programma Beter Benutten Vervolg van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 

Bron: 
Bereikbaar Haaglanden