Beheervisie Wet lokaal spoor 2020-2024 vastgesteld

04 maart 2020

De bestuurscommissie Vervoersautoriteit MRDH heeft op 5 februari 2020 de Beheervisie Wet lokaal spoor 2020-2024 vastgesteld.

Met deze beheervisie geeft de BCVa van de MRDH invulling aan haar wettelijke taak in het kader van de Wls als bevoegd gezag. In de beheervisie wordt de rol en het belang van de MRDH als opdrachtgever, bevoegd gezag en als eindverantwoordelijke entiteit voor de integrale veiligheid en kwaliteit geduid.

In de beheervisie staat onder andere de prestatienormen rond kwaliteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de lokale spoorweginfrastructuur en de manier waarop de MRDH en beheerder uitvoering regelen van de beheertaken.