Basisschool Andreashof ontvangt SCHOOL op SEEF label

Naar overzicht
16 oktober 2015

Basisschool Andreashof uit Kwintsheul ontving als derde school in Westland het SCHOOL op SEEF verkeersveiligheidslabel uit handen van Bram Meijer, verkeersveiligheidsambassadeur. De school verdient het label voor haar structurele inzet op het gebied van verkeerseducatie en –veiligheid in en om de school.

SCHOOL op SEEF

Het  verkeerseducatieprogramma SCHOOL op SEEF is ontwikkeld door het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH). Wethouder Bram Meijer (verkeer en vervoer), die ambassadeur is van ROV-ZH, reikte het label uit. Volgens de wethouder is het van groot belang dat scholen actief zijn op het gebied van verkeersveiligheid: “We streven naar een duurzame planmatige en hoogwaardige verkeerseducatie op alle basisscholen in Westland. Ouders, scholen en de gemeente hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid waar het gaat om verkeerseducatie. Je kan er niet jong genoeg mee starten. Het bewust maken van de veiligheid in het verkeer speelt dan ook op jonge leeftijd al een belangrijke rol. Het behalen van het label is een mooie kroon op de inzet van de school en de kinderen.”

Voorwaarden

Het SCHOOL op SEEF label is drie jaar geldig. Een school krijgt het label voor verkeersveilige school niet zomaar. Om in aanmerking te komen voor het label moet een school aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. de school heeft een planmatige aanpak en goede organisatiestructuur
  2. er vindt op school theoretisch en praktisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren
  3. er wordt door de school met de ouders gecommuniceerd over verkeersveiligheid en verkeersopvoeding
  4. de school organiseert extra verkeersactiviteiten
  5. de school heeft de schoolomgeving en schoolthuisroutes goed in beeld, gebruikt dit in het onderwijs en heeft met de gemeente contact over de veilige inrichting van de schoolomgeving en schoolthuisroutes
Bron: 
Gemeente Westland