Afwegingskader voor beoordeling financiële maatregelen vervoerders

29 oktober 2020

De reizigersaantallen van het openbaar vervoer staan opnieuw onder druk door de recente maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Daardoor lopen de tekorten bij de vervoerders in de metropoolregio Rotterdam Den Haag op. Het kabinet kwam eerder al de vervoerders tegemoet met een beschikbaarheidsvergoeding. Toch zullen de vervoerders aanzienlijke tekorten houden en kunnen zij niet om pijnlijke financiële ingrepen heen om zo het openbaar vervoer in 2021 voldoende beschikbaar te houden. De 23 wethouders Verkeer en Vervoer hebben op 28 oktober een afwegingskader vastgesteld waaraan maatregelen van de vervoerders zullen worden getoetst.

Het afwegingskader beoordeelt de voorstellen stapsgewijs. Eerst moeten vervoerders aangeven wat zij intern kunnen doen om de kosten te drukken en hoe zij bestaande financiële middelen, zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten. Pas als deze stappen zijn doorlopen kunnen ook maatregelen aan de orde komen die impact hebben op reizigers. Voor alle voorstellen geldt: ze moeten passen binnen de begroting van de MRDH en het totaalpakket moet in balans zijn. Daarnaast kijkt de MRDH naar blijvende bereikbaarheid van belangrijke voorzieningen zoals ziekenhuizen en moeten de maatregelen ook teruggedraaid kunnen worden.

In november komen de besparingsvoorstellen van de vervoerders op tafel in de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de MRDH.