Aanvragen subsidie verkeer- en vervoerprojecten

Naar overzicht
25 februari 2015

De Vervoersautoriteit van de MRDH kent diverse subsidies voor verkeer- en vervoerprojecten. Voor de Haaglanden-gemeenten kunt u deze aanvragen via de website.  Het gaat om subsidies voor regionale projecten, programmaprojecten en exploitatie van het openbaar vervoer.

Deze subsidies worden verstrekt uit het mobiliteitsfonds die de Vervoersautoriteit van de MRDH kent voor de regio Haaglanden (let op: dit aanvraagformulier is dan ook alléén te gebruiken voor de regio Haaglanden).

Diverse partijen in de regio Haaglanden kunnen subsidies aanvragen voor verkeer- en vervoerprojecten:

  • Deelnemers aan het mobiliteitsfonds
  • Gemeenten binnen de regio Haaglanden
  • De provincie Zuid-Holland
  • Andere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen binnen de regio Haaglanden.

Een aanvrager moet een openbare weg in beheer hebben, of namens de wegbeheerder opdrachtgever zijn, of betrokken zijn bij beïnvloeding van gedrag in het verkeer. Als dit het geval is, dan kunt u het aanvraagformulier om subsidie uit één van de fondsen aan te vragen. Hierbij is ook een korte handleiding beschikbaar.

Elke maand stelt de bestuurscommissie de subsidies en gunningen voor verkeer- en vervoerprojecten vast.

De subsidieaanvragen worden getoetst aan de Regionale Nota Mobiliteit Haaglanden (2005) en de verordening mobiliteitsfonds Haaglanden 2005.