Aanpassing OV door coronacrisis

24 maart 2020

De vervoerbedrijven, management en medewerkers staan voor een grote uitdaging om in passend OV te voorzien in deze hectische tijd. De coronacrisis vraagt om aanpassingen in het regulier openbaar vervoer. Binnen de MRDH is grote waardering voor de inzet van de vervoerbedrijven. In nauw overleg met de vervoerders wordt geprobeerd een betrouwbare dienstregeling in stand te houden. Het volhouden van een beperkte dienstregeling is daarbij het belangrijkste uitgangspunt. Daarbij heeft iedere vervoerder een eigen opgave.

Communicatie over wijzigingen van dienstregelingen vindt plaats door de vervoerders langs hun eigen -en dus voor reizigers gebruikelijke- kanalen. Wijzigingen in de dienstregeling worden zoveel als mogelijk doorgevoerd in de reisadviezen op www.9292.nl en op de websites van de vervoerders