Aanleg van A16 Rotterdam officieel van start

19 maart 2019

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft 18 maart 2019 het officiële startsein gegeven voor de aanleg van de A16 Rotterdam. Dit deed zij samen met o.a. MRDH-bestuurder Simon Fortuyn (Lansingerland) en gedeputeerde Floor Vermeulen (PZH). De nieuwe snelweg zorgt ervoor dat het verkeer in de drukke regio Rotterdam vlotter kan doorrijden. De rijksweg met tunnel wordt 11 km lang en volledig energieneutraal.

Fortuyn: "De A16 Rotterdam is van groot belang voor de bereikbaarheid van de regio. De weg draagt bij aan de doorstroming op de rijksweg, maar ook aan die van de provinciale en gemeentelijke wegen. Als regio hebben we bij het Rijk altijd gepleit voor een zorgvuldige inpassing van de weg in de omgeving. Daarbij heeft MRDH ook zelf de daad bij het woord gevoegd en ruim €60 mln. beschikbaar gesteld voor de inpassing van de weg."

De 60 miljoen euro dragen bij aan de diverse bovenwettelijke maatregelen voor de inpassing. Bijvoorbeeld:  

  • Een verdiepte tunnel op maaiveld bij het Lage Bergse Bos
  • Een breed recreaduct over de A16 
  • Extra geluidsschermen en stil asfalt op het onderliggend wegennet.
  • Diverse extra fietsverbindingen 

​MRDH heeft vanuit de regio een trekkende rol gehad bij het betrekken van de omgeving (het omgevings/participatieproces): Vanaf het begin van het proces tot aan het moment dat de bestuurlijke afspraken zijn gemaakt tussen Rijk en regio (Inpassingsovereenkomst). De adviezen vanuit het participatieproces zijn betrokken bij de uiteindelijk gemaakte bestuurlijke afspraken. 

In 2024 gaat de weg open voor verkeer.