Aandacht voor verkeersveiligheid scholieren Zuid-Holland

15 september 2021

Scholieren zijn kwetsbaar in het verkeer. Zeker direct na de zomervakantie is een stijging te zien in het aantal scholieren dat betrokken raakt bij een verkeersongeval. De Maand van de Veilige Schoolomgeving vraagt hier in september aandacht voor door middel van gedragscampagnes.
Zo is er de SCHOOL op SEEF Schoolbrengweek van 13 t/m 17 september. Ouders en kinderen op de basisschool krijgen de oproep om zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school te komen. Verkeersveiligheidsambassadeur binnen de metropoolregio, Peter Meij, bezocht woensdag
15 september samen met wethouder
Marieke van Bijnen (Pijnacker-Nootdorp) de Josephschool in Pijnacker.

De Josephschool heeft uit handen van de wethouders het SCHOOL op SEEF verkeersveiligheidslabel ontvangen. Niet voor de eerste keer, maar voor het zesde jaar op rij, zet de school verkeersveiligheid op de kaart. Meij: “De Josephschool doet binnen de metropoolregio het langst mee met ons programma SCHOOL op Seef. Met de schoolbrengmonitor houden ze bijvoorbeeld bij met welk vervoermiddel de kinderen elke dag naar school komen, ook tijdens de Schoolbrengweek. Dingen die we doen, doen we vaak uit gewoonte. Met deze week laten we ouders nadenken over hun keuze in mobiliteit. Door hen op te roepen om lopend of op de fiets te komen, ervaren ouders vaak dat dit eigenlijk een heel goed alternatief is.”

Maak een Punt van Nul verkeersslachtoffers

De samenwerkende gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de provincie Zuid-Holland, het ROV Zuid-Holland, Leer in het Verkeer en de maatschappelijke organisaties Veilig Verkeer Nederland, ANWB, de Fietsersbond en TeamAlert organiseren de Maand van de Veilige Schoolomgeving. De maand maakt onderdeel uit van de aanpak ‘Maak een Punt van Nul’. Deze aanpak is een initiatief van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) Zuid-Holland. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is opdrachtgever van het ROV Zuid-Holland en maakt verschillende activiteiten op het gebied van verkeerseducatie op scholen mogelijk. Verkeersveilig gedrag moet de norm worden in Zuid-Holland, zodat iedereen elke dag veilig thuis komt. Daarom roepen we iedereen op een punt te maken van nul. Nul staat hierbij voor nul verkeersslachtoffers.

Meer informatie over de Maand van de Veilige Schoolomgeving en de agenda en impressies van activiteiten is te vinden op www.maakeenpuntvannul.nl/themamaand.