33 miljoen euro voor OV in de Haagse regio

13 november 2019

Met nieuwe afspraken tussen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en HTM komt 33 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in het OV in de Haagse regio. Dit bedrag gaan MRDH en HTM gebruiken om de kwaliteit van het OV te verbeteren, o.a. met de reeds geplande aankoop van nieuwe, ruime en toegankelijke trams en de investeringen in haltes, infrastructuur en opstellocatie die daarvoor nodig zijn. Verder reserveert de MRDH 5 miljoen euro voor extra tramritten vanaf 2021 om zo de reizigersgroei al op korte termijn voor een deel op te kunnen vangen. 

De extra investeringsruimte is gevonden door de looptijd van de railconcessie Haaglanden te verlengen met vijf jaar. HTM verzorgt daarmee het railvervoer tot december 2031 (was 2026). Hiermee heeft HTM een langere terugverdientijd voor de investeringen. Ook andere financiële afspraken zorgen voor deze investeringsruimte.

Reizigersgroei van ruim 3% per jaar

Steeds meer mensen komen naar de regio om te wonen, werken en recreëren. Het aantal reizigers in het openbaar vervoer groeit met ruim 3 procent per jaar. De huidige capaciteit van het OV zit tegen haar grens aan. Ongeveer 80% van het mobiliteitsbudget van de Metropoolregio gaat op aan de kosten om het OV te laten rijden en het beheer en onderhoud van de railinfrastructuur. Er is dus weinig financiële ruimte voor uitbreiding van het OV-netwerk om de extra reizigers in de toekomst te vervoeren.

"Samen met HTM hebben wij gezocht hoe we de reizigersgroei op korte termijn kunnen opvangen. Door nieuwe afspraken met HTM te maken hebben we nu 33 miljoen euro extra om te investeren. Dit is prachtig. Maar hiermee zijn we er nog niet. Ook na 2025 is geld nodig om te investeren in het OV. Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar OV. Nu en in de toekomst”, aldus Igor Bal, bestuurder van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Jaap Bierman, algemeen directeur HTM: “HTM waardeert het vertrouwen van de MRDH, en beschouwt deze concessieverlenging als erkenning voor de steeds hogere klanttevredenheid bij onze reizigers. We zijn blij dat er extra geïnvesteerd kan worden in het OV. Zo kunnen we al op korte termijn onze tram- en buslijnen versterken waar de vraag het grootst is. En het helpt bij het waarmaken van de ambitieuze lange termijnplannen van de regio.”