23 gemeenten Metropoolregio bespreken Vervoerplannen 2020

28 juni 2019

Voor het overgrote deel blijft het komende jaar het openbaar vervoer hetzelfde rijden. Op een aantal lijnen zijn er wel enkele wijzigingen. Op 10 juli bespreken de 23 wethouders Verkeer en Vervoer van de Metropoolregio de Vervoerplannen voor 2020 en de Nota van Reactie in de Bestuurscommissie Va.

Om de regionale bereikbaarheid per OV te garanderen en woon-werkverkeer te faciliteren, moeten vervoerders keuzes maken. Regionale bereikbaarheid wordt belangrijker omdat er steeds meer mensen hier komen wonen en werken

De vervoerders (in deze regio HTM, RET, EBS en Connexxion (Parkshuttle)) stellen jaarlijks Vervoerplannen op. De MRDH toetst of voorgestelde wijzigingen voldoen aan de vastgestelde kaders. De 23 gemeenten kunnen op deze plannen reageren.  De MRDH en vervoerders voorzien vervolgens wijzigingsvoorstellen van een antwoord in de Nota van Reactie. Het overgrote deel van de voorgestelde veranderingen voor 2020 wordt door de gemeenten gewaardeerd.

Sommige mensen ondervinden nadelen van wijzigingen in het openbaar vervoer. Hiervoor is er de regeling aanvullend vervoer, het maatwerkvervoer, dat gemeenten kunnen inkopen bij de vervoerder. Momenteel werken de gemeenten samen met de MRDH een nieuwe regeling van dit soort vervoer uit.

Na instemming van de Bestuurscommissie Va op 10 juli, zijn de Vervoerplannen 2020 definitief. In combinatie met de Nota van Reactie vormt dit de basis voor de nieuwe dienstregeling die ingaat op zondag 15 december 2019.