23 gemeenten maken afspraken voor versterken werklocaties

Naar overzicht
14 december 2018
Fotograaf Jurjen Drenth: Beatrixkwartier

Foto-onderschrift: Gemeenten richten zich voor de groei van kantoren op grootstedelijke toplocaties, zoals het Beatrixkwartier in Den Haag, in plaats van snelweglocaties zoals Rivium in Capelle a/d Ijssel.

De leegstand onder kantoren is groot, er is een veranderende vraag naar winkelaanbod en ook de vraag naar bedrijventerreinen verschuift. Daarnaast speelt verduurzaming van bedrijfspanden en kantoren de komende jaren een grote rol, evenals het inspelen op andere nieuwe trends zoals circulariteit en digitalisering. Om aan deze regionale uitdagingen het hoofd te bieden hebben de 23 gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag op 14 december 2018 een langetermijn visie voor werklocaties vastgesteld: De Strategie Werklocaties 2030.

Inhoud
De strategie stuurt op kwaliteit van de werklocaties, marktevenwicht in vraag en aanbod naar werklocaties en verduurzaming. Daarnaast staan in het plan ook een aantal concrete acties waar de gemeenten de huidige bestuursperiode (tot 2023) mee aan de slag gaan. Voor het eerst zijn detailhandel, kantoren en bedrijventerreinen in één visie op werklocaties opgenomen. Dit is het antwoord op de vraag van de provincie Zuid-Holland om een nieuwe visie bedrijventerreinen op te stellen, en de kantorenvisie te actualiseren. Voor de integraliteit is ook de bestaande visie detailhandel daarbij meegenomen.

Gezamenlijk gaan de regiogemeenten het vestigingsklimaat versterken door het concentreren van nieuwe kantoren op de beste plekken, en ook voor 2022 het verminderen van het (nieuwe) aanbod van kantoren met 1.000.000m2 in de hele regio.  

De 250 bedrijventerreinen zijn belangrijk voor de regionale economie. Daar wordt jaarlijks op 3.800 hectare €30 miljard gegenereerd (circa 39 procent van de toegevoegde waarde) . De regionale doelstelling is het vitaal houden van deze bedrijventerreinen, waarbij 28 locaties prioriteit krijgen. Deze terreinen, zoals Plaspoelpolder (Rijswijk), Spaanse Polder (Rotterdam) en Nieuw- Reijerwaard (Ridderkerk) zijn van bijzonder groot belang voor de regionale balans in vraag en aanbod. Ook het transformeren van (een deel van) bedrijventerreinen naar woningen krijgt in de strategie speciale aandacht.

Op het gebied van detailhandel gaan de 23 gemeenten zich vooral richten op de aantrekkelijkheid en omvang van  middelgrote winkelgebieden (vanaf 10.000 m2)) . Grijpen de gemeenten hier niet in, dan verliezen deze winkelcentra nog meer het winkelend publiek. 

Gemeenten aan de slag
Nu de regiogemeenten in regionaal verband visie en aanpak hebben vastgesteld, gaan zij zelf aan de slag met uitvoering. Dit kan betekenen dat in een gemeente zowel kantorenplannen worden geschrapt, als een nieuw bedrijventerrein wordt ontwikkeld. Maar ook een oud terrein wordt getransformeerd naar wonen of het winkelgebied wordt aangepakt. De gemeenten staan er niet alleen voor. De MRDH ondersteunt in regionale afstemming van plannen, en biedt advisering en kennisuitwisseling bij gemeentelijke beleid en – aanpak.

Versterken vestigingsklimaat
De strategie is een stap verder naar een gezond vestigingsklimaat voor bedrijven en inwoners. Voorheen waren de agenda’s over kantoren, bedrijven en detailhandel meer cijferdocumenten. Monitoren met een stand van zaken. Nu geven de gemeenten veel meer aan wat er moet gebeuren om een aantrekkelijke markt te kunnen bieden voor de vestiging van bedrijven uit binnen- en buitenland.