1,5 miljard nodig voor betere fietspaden regio

08 maart 2021

Brede en veilige fietspaden en overal goede stallingsplekken in alle 23 gemeenten van de metropoolregio. Daar is tot 2040 1,5 miljard euro voor nodig. Dat is het resultaat van de eerste inventarisatie die voor het Nationaal Toekomstbeeld Fiets in de metropoolregio is gedaan. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven en Tour de Force voorzitter Henk Brink hebben maandag gezamenlijk dit Nationaal Toekomstbeeld Fiets gelanceerd.

Toename fietsgebruik

Nederlanders fietsen steeds meer en ook grotere afstanden door de komst van de elektrische fiets. De coronapandemie heeft een extra boost gegeven aan het fietsgebruik. Maar de investeringen in het fietsnetwerk blijven achter. De budgetten voor de fietsinfrastructuur zijn al jaren op gelijk niveau. Tijd voor actie. Rijk en regio’s hebben afgesproken in 2021 regionale Fietsnetwerkplannen op te stellen die samen optellen tot een Nationaal Toekomstbeeld Fiets. Zo ontstaat een landelijk dekkend netwerk waar fietsers vlot en veilig kunnen doorfietsen. En waar zij op knooppunten moeiteloos en veilig hun fiets kunnen stallen. 

800 km fietspad

Portefeuillehouder Fiets binnen de Metropoolregio, Peter Meij: “Veel fietspaden zijn nu al te smal. Laat staan als er nog meer fietsers overheen gaan en je er nog meer wilt aantrekken. Dan moet je het echt breder maken en van goed wegdek voorzien, zodat fietsers veilig de ruimte krijgen. Ook ontbrekende schakels, zoals een goede veilige oversteek of een tunnel of brug moet je aanleggen om een goede doorgaande route te creëren.” Voor de metropoolregio komt het neer op 800 km fietspad dat een verbetering nodig heeft. Daarnaast zijn er voor de regio nog 90.000 stallingsplekken tot 2040 nodig. Dat komt neer op 300 miljoen euro.

Co-financiering

Dat geld hebben gemeenten als wegbeheerder, maar ook de regio’s niet op de plank liggen. Daarom is nu het Nationaal Toekomstbeeld Fiets aangeboden aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Meij: “Er is voor onze regio zo’n 75 miljoen euro per jaar nodig. Dat hoeft niet alleen van het Rijk te komen, we investeren nu al op basis van co-financiering. De metropoolregio betaalt al 70 procent van de kosten voor de aanleg van Metropolitane Fietsroutes. Routes voor woon-werkverkeer tussen de gemeenten. Maar dat loopt in 2025 af. Zonder extra bijdrage van het Rijk kunnen we dat niet volhouden. Hoe mooi zou het zijn als dat wel kon en ook voor het basisnetwerk zo’n percentage beschikbaar komt. Voor gemeenten een extra stimulans om ermee aan de slag te gaan.”

Investeren loont

De investering verdient zich namelijk terug. Meij: “In de regio ligt een enorme verstedelijkingsopgave. Deze nieuwe inwoners, het zijn er tot 2030 zo’n 400.000, willen zich straks ook goed en snel kunnen verplaatsen. Dat kan niet allemaal met de auto. Daarvoor zijn investeringen in het openbaar vervoer nodig. Maar ook voor de fiets. Goede fietspaden dragen eraan bij dat meer mensen voor ritten tot circa 15 kilometer de fiets pakken in plaats van de auto. Het is ook nog eens heel gezond en het levert een bijdrage aan de klimaatambitie.”

Najaar 2021

De regio’s werken de eerste versie van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets nu verder uit. Welke maatregelen zijn het meest kansrijk en welke hebben prioriteit? Dit leidt tot een fietsagenda die in het najaar van 2021 klaar moet zijn. Hiermee wil de MRDH nadere afspraken met het Rijk maken over investeringen.