Next Maritime Professional

Het Leven Lang Ontwikkelen-project Next Maritime Professional van de IT Campus Rotterdam zorgt voor een inspirerende leeromgeving op de IT Campus (RDM-werf) voor toekomstige werknemers in de martieme sector. 

Het project Next Maritime Professional van de IT Campus Rotterdam zorgt voor een inspirerende leeromgeving op de IT Campus (RDM-werf)met o.a. IT-bootcamps. Hiermee maken (toekomstige) werknemers op een laagdrempelige manier kennis met (om)scholingsmogelijkheden binnen of richting IT. Ook worden aansluitend opleidingstrajecten ontwikkeld voor (aanstaande) havenprofessionals met een baan die, onder invloed van digitalisering/robotisering, zal veranderen of verdwijnen.

De MRDH steunt dit Leven Lang Ontwikkelen-initiatief met een projectbijdrage van € 150.000.

 

foto: Havenbedrijf Rotterdam, Eric Bakker