Next Economy

4 januari 2016

Met Next Economy wordt de economie van de toekomst aangeduid. Mondiale trends als klimaatverandering, schaarste aan grondstoffen en verstedelijking veranderen onze samenleving en economie. Onder invloed van technologische innovaties is een economische transitie aan de gang die ook wel wordt gekenmerkt als een industriële revolutie zoals we die ook eind 18e eeuw en begin 20e eeuw hebben meegemaakt. Jeremy Rifkin spreekt van een industriële revolutie als technologische ontwikkelingen op drie domeinen gelijktijdig plaatsvinden en elkaar wederzijds beïnvloeden. Op dit moment gebeurt dat op het gebied van communicatie, transport en energie. Een industriële revolutie verandert onze samenleving ingrijpend: door revolutionaire nieuwe wijzen van produceren, communiceren en vervoeren verdwijnen oude sectoren, waar dan nieuwe voor in de plaats komen.

Digitalisering, zoals robotisering, sensoring en 3D-printing, en circulariteit, dat wil zeggen slimmer en efficiënter omgaan met grondstoffen, energie en hergebruik van restmaterialen, kenmerken de Next Economy. Economische activiteiten gaan meer en meer plaatsvinden op een veelomvattende internet-infrastructuur. Het communicatie-internet waarmee we allemaal via onze smartphones al verbonden zijn, is slechts één van drie vormen van deze nieuwe infrastructuur. Er is ook sprake van een energie - en logistiek internet. Deze drie internetinfrastructuren komen samen in het Internet of Things (IoT): het internet der dingen. De alomtegenwoordigheid van het internet waarmee steeds meer producten en diensten verbonden zijn, is kenmerkend voor de Next Economy.

 

Naar de hoofdpagina van Roadmap Next Economy