Metropoolcafé | "Je moet de wereld kunnen bereiken, maar daarvoor moet je de eigen omgeving op orde hebben"

Metropoolcafé | "Je moet de wereld kunnen bereiken, maar daarvoor moet je de eigen omgeving op orde hebben"

De Haagse wethouder Saskia Bruines en professor dr. Erik Stam spraken in het Metropoolcafe over het vernieuwen van de regionale economie. “Je moet de wereld kunnen bereiken, maar daarvoor moet je de eigen omgeving op orde brengen,” zei Erik Stam. Hij deed de oproep aan overheden, kennisinstellingen en bedrijven in de regio met elkaar op te trekken maar je niet op te sluiten in de metropoolregio. Saskia Bruines wees op de kracht van samenwerking van de universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam en het feit dat in Den Haag nu zes universiteiten aan de slag zijn. Stam was blij dat we af zijn van het fixeren op percentages BNP bij het bepalen van economische groei. Stel maatschappelijke doelen maar zorg wel dat die meetbaar zijn.” Beiden waren het erover eens dat er geïnvesteerd moet worden in de achterstandswijken. Zorg voor opleiding en rolmodellen zodat je het jonge talent ook daar benut. Beluister hier het hele interview.

Externe media URL