Metropolitane Fietsroute Zoetermeer Rotterdam

Comfortabel en aantrekkelijk fietsen tussen woon- en werkgebieden

De Metropolitane Fietsroute Zoetermeer – Rotterdam is 1 van de op dit moment 8 fietsroutes die de MRDH samen met de 21 gemeenten verbetert/realiseert.

Drie gemeenten

In 2021 is gestart met de fietsroute die de gemeenten Zoetermeer, Lansingerland en Rotterdam met elkaar verbindt. Deze route van 17 kilometer verbindt woon- en werklocaties met elkaar en wordt gerealiseerd door de drie gemeenten. De MRDH betaalt maximaal 70 procent van de kosten van de verbetering of aanleg. De route wordt veiliger en comfortabeler door de aanleg van brede fietspaden, met aandacht voor groen en beleving en waar mogelijk voorrang voor de fiets. Zo is in Lansingerland bij Berkels Dijkje een 3D-geprinte recyclebare fietsbrug aangelegd. In totaal kost de aanpak ruim 23 miljoen euro (red: kostenraming 2020 op basis van schetsontwerp). In 2026 is de route gereed.

Dit is een kaart van de fietsroute van Zoetermeer, via Berkel en Rodenrijs naar Rotterdam. Onderweg zijn er diverse stations, woonwijken en werkplekken die met elkaar worden verbonden.

De route Zoetermeer - Rotterdam

Verbinding

De betrokken gemeenten en MRDH hebben gekozen voor deze route omdat hij bijdraagt aan de fietsbereikbaarheid van de regio. De metropolitane fietsroute biedt een goede verbinding tussen de gemeenten naar het centrum van Rotterdam en de ov-stations en verbindt woonkernen en bedrijventerreinen van Zoetermeer, Berkel en Rodenrijs en Rotterdam. De Schieweg in Rotterdam, waar veel werkgevers zitten, is vanuit de betrokken gemeenten straks beter bereikbaar met de fiets.