Knooppunt Spijkenisse Centrum

Bus- en metrostation Spijkenisse Centrum is een belangrijk knooppunt in het vervoer tussen Voorne-Putten en Rotterdam. Busreizigers vanuit Hellevoetsluis en Brielle stappen hierover op de metro en bewoners uit Spijkenisse pakken de fiets. De gemeente Nissewaard bouwt de komende jaren circa 2.000 nieuwe woningen in het centrum van Spijkenisse. De inzet van de gemeente is om het forensenverkeer met de auto niet te laten toenemen. Enerzijds om de leefbaarheid in de stad te vergroten en anderzijds om de bestaande ontsluitingswegen niet verder te belasten. De bruggen staan op dit moment een snelle doorstroming van het verkeer in de weg, omdat ze storingsgevoelig zijn.

De gemeente Nissewaard wil het bus- en metrostation Spijkenisse Centrum verbeteren. De MRDH draagt hier (financieel) aan bij, omdat dit een belangrijk OV-knooppunt is voor forensen in de hele metropoolregio Rotterdam Den Haag. Samen met gemeente Nissewaard zet de MRDH zich in om het voor de huidige en toekomstige bewoners aantrekkelijk te maken om met het openbaar vervoer te reizen.

In oktober 2021 stemde de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de MRDH in met een planstudie voor renovatie van het metrostation Spijkenisse Centrum. Het gaat daarbij om meer en betere fietsenstallingen, het omzetten van parkeerterrein naar P+R, het aantrekkelijker inrichten van de openbare ruimte met looproutes en het verbeteren van de bushaltes en opstelplaatsen voor bussen. In 2022 werkt de RET aan het definitieve ontwerp. De verwachting is dat begin 2023 kan worden gestart met de realisatie, die dan in 2024 wordt afgerond.