Knooppunt Beurs

Het metropolitaan OV-knooppunt Beurs behoort tot de grootste OV-knooppunten van Nederland. Hier kruisen twee metrolijnen en komen diverse tramlijnen en stadsbussen samen. Het is voor de hele regio een belangrijke toegangspoort naar het centrum van Rotterdam. Ook hier speelt een grote verstedelijkingsopgave (‘Hart 010’) met nieuwbouw van woningen, kantoren en uiteenlopende stedelijke activiteiten. Een substantiële verbetering van zowel de capaciteit als de kwaliteit van het OV-knooppunt Beurs vraagt om ondergronds meer ruimte en licht te brengen in de centrale hal, de zichtbaarheid van de entree te verbeteren en zo nodig perrons te verbreden op de oost-west lijn. Hiervoor wordt nog nader onderzoek uitgevoerd. Mogelijke toekomstige aanpassingen aan de perrons en hal van het metrostation maken deel uit van het project Metronet. Deze ingrepen kunnen alleen uitgevoerd worden in nauwe samenhang met de vastgoed- en gebiedsontwikkeling en de stadsprojecten in de buitenruimte. MRDH, de RET en gemeente Rotterdam doen in 2022 verder onderzoek.