Archief

Vergaderingen archief

Onderwerp Datum Aanvang Locatie
Bestuurscommissie Va 16 oktober 2019 16 oktober 2019 Aanvang 10.45 uur, eind 11.30 uur MRDH, zaal A, Westersingel 12  
Bestuurscommissie EV 16 oktober 2019 16 oktober 2019 Aanvang 14.00 uur, eind 15.30 uur TU Delft Campus, Van der Burghweg 1, 2628 CS, Delft  
Adviescommissie Va 9 oktober 2019 - Werkbezoek Hoekse Lijn 9 oktober 2019 Aanvang 19.00 uur, eind 21.00 uur Stadskantoor Schiedam, Stadserf 1  
Adviescommissie EV 9 oktober 2019 9 oktober 2019 Aanvang 18.00 uur, eind 20.00 uur MRDH, Westersingel 12  
Bestuurscommissie Va openbaar deel 25 september 2019 25 september 2019 Aanvang 10.30 uur, eind 11.30 uur MRDH, zaal A, Westersingel 12  
Algemeen bestuur 12 juli 2019 12 juli 2019 Aanvang 15.00 uur, eind 17.00 uur Raadzaal, Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Oranjeplein 1, Pijnacker  
Bestuurscommissie EV 10 juli 2019 10 juli 2019 Aanvang 14.00, eind 16.00 MRDH (Zaal A), Westersingel 12 te Rotterdam  
Bestuurscommissie Va 10 juli 2019 10 juli 2019 Aanvang 10.00 uur, eind 12.00 uur MRDH, zaal A, Westersingel 12  
Bestuurscommissie EV 10 juli 2019 10 juli 2019 Aanvang 14.00 uur, eind 16.00 uur MRDH, zaal A  
Bestuurscommissie Va 12 juni 2019 12 juni 2019 Aanvang 9.30 uur, eind 11.30 uur MRDH, zaal A, Westersingel 12  
Adviescommissie Va 5 juni 2019 5 juni 2019 Aanvang 19.00 uur, eind 20.30 uur Engels Conference en Meeting Center, Stationsplein 45 te Rotterdam  
Adviescommissie EV 5 juni 2019 5 juni 2019 Aanvang 18.00 uur, eind 20.30 uur Engels Conference en Meeting Center, Stationsplein 45, Rotterdam  

Bijeenkomsten archief

Zienswijze archief

Onderwerp Datum
Strategische Agenda

In de gemeenschappelijke regeling is afgesproken dat bij aanvang van iedere...

13 maart 2019 tot 29 mei 2019
Ontwerpbegroting 2020 en Ontwerp beleidsnota Risicomanagement en weerstandsvermogen

Met dit bericht nodigt het dagelijks bestuur van de metropoolregio u uit om uw...

27 maart 2019 tot 29 mei 2019
Ontwerpbegroting 2017

De MRDH stelt jaarlijks een begroting op voor het daaropvolgende jaar....

24 maart 2016 tot 18 mei 2016
Zeggenschap RET en HTM

MRDH de gunning van de concessies Rail Rotterdam 2016 en Rail Haaglanden...

24 maart 2016 tot 18 mei 2016
Regionaal Investeringsprogramma

Per brief van 1 juli 2016 zijn de raden van de 23 gemeenten uitgenodigd een zienswijze...

1 juli 2016 tot 14 oktober 2016
Concept Treasurystatuut 2016 MRDH

Per brief van 11 juli 2016 zijn de raden van de 23 gemeenten uitgenodigd een...

11 juli 2016 tot 14 oktober 2016
PvE busconcessie

De Vervoersautoriteit MRDH is opdrachtgever voor de vier concessies voor het...

16 november 2016 tot 11 januari 2017
Ontwerpbegroting 2018

Het dagelijks bestuur van de MRDH heeft de Ontwerpbegroting MRDH 2018 en de...

23 maart 2017 tot 19 mei 2017
Beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen MRDH 2017

Het dagelijks bestuur van de MRDH heeft de Ontwerpbegroting MRDH 2018 (zie aparte...

23 maart 2017 tot 19 mei 2017
Kadernota OV

In de Kadernota worden kaders gesteld en wordt richting gegeven aan de ontwikkeling...

18 mei 2017 tot 24 augustus 2017
Verordening bussenleningen 2017

Het dagelijks bestuur van de MRDH heeft de Verordening bussenleningen 2017 en de...

7 juli 2017 tot 13 oktober 2017
Ontwerp Programma van Eisen Concessie Parkshuttle

Op 20 september 2017 heeft de bestuurscommissie Vervoersautoriteit MRDH het Ontwerp...

22 september 2017 tot 16 november 2017