Archief

Vergaderingen archief

Onderwerp Datum Aanvang Locatie
Zienswijzeprocedure Ontwerpbegroting MRDH 2021 en ontwerp Treasurystatuut MRDH 2021 26 maart 2020  
Bestuurscommissie EV 18 maart 2020 (GEANNULEERD) 18 maart 2020 Aanvang 14.00, eind 16.00 uur  
Bestuurscommissie Vervoersautoriteit 18 maart 2020 (GEANNULEERD) 18 maart 2020 Aanvang 09.30 uur, eind 10.30 uur  
Schriftelijke ronde algemeen bestuur hamerstukken (vergadering vervalt) 6 maart 2020  
Adviescommissie EV 19 februari 2020 19 februari 2020 Aanvang 18.00 uur, eind 20.00 uur YES!Delft, Molengraaffsingel 12, Delft  
Adviescommissie Vervoersautoriteit 19 februari 2020 19 februari 2020 Aanvang 19.00 , eind 21.00 uur MRDH, Westersingel 12, Rotterdam  
Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat 19 februari 2020 19 februari 2020 Aanvang 18.00, eind 20.00 uur Yes!Delft, Molengraaffsingel 12, Delft  
Bestuurscommissie EV 5 februari 2020 5 februari 2020 Aanvang 14.00, eind 16.00 Rotterdam Science Tower (11e verdieping), Marconistraat 16 3029AK, Rotterdam  
Bestuurscommissie Vervoersautoriteit 5 februari 2020 5 februari 2020 Aanvang 09.30 uur, eind 10.30 uur MRDH, Westersingel 12, zaal A  
Bestuurscommissie Va 18 december 2019 - openbaar deel 18 december 2019 Aanvang 11.00 uur, eind 11.30 uur MRDH, zaal A, Westersingel 12  
Algemeen bestuur 13 december 2019 13 december 2019 Aanvang 16.00 uur, eind 17.00 uur Innovatiekracht, Spijkenisse  
Rekeningcommissie 9 december 2019 Aanvang 18.00 (broodjes staan vanaf 17.30 uur klaar), eind 20.00 MRDH, Westersingel 12, Vergaderzaal A  

Bijeenkomsten archief

Zienswijze archief

Onderwerp Datum
Ontwerpbegroting 2017

De MRDH stelt jaarlijks een begroting op voor het daaropvolgende jaar....

24 maart 2016 tot 18 mei 2016
Zeggenschap RET en HTM

MRDH de gunning van de concessies Rail Rotterdam 2016 en Rail Haaglanden...

24 maart 2016 tot 18 mei 2016
Regionaal Investeringsprogramma

Per brief van 1 juli 2016 zijn de raden van de 23 gemeenten uitgenodigd een zienswijze...

1 juli 2016 tot 14 oktober 2016
Concept Treasurystatuut 2016 MRDH

Per brief van 11 juli 2016 zijn de raden van de 23 gemeenten uitgenodigd een...

11 juli 2016 tot 14 oktober 2016
PvE busconcessie

De Vervoersautoriteit MRDH is opdrachtgever voor de vier concessies voor het...

16 november 2016 tot 11 januari 2017
Ontwerpbegroting 2018

Het dagelijks bestuur van de MRDH heeft de Ontwerpbegroting MRDH 2018 en de...

23 maart 2017 tot 19 mei 2017
Beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen MRDH 2017

Het dagelijks bestuur van de MRDH heeft de Ontwerpbegroting MRDH 2018 (zie aparte...

23 maart 2017 tot 19 mei 2017
Kadernota OV

In de Kadernota worden kaders gesteld en wordt richting gegeven aan de ontwikkeling...

18 mei 2017 tot 24 augustus 2017
Verordening bussenleningen 2017

Het dagelijks bestuur van de MRDH heeft de Verordening bussenleningen 2017 en de...

7 juli 2017 tot 13 oktober 2017
Ontwerp Programma van Eisen Concessie Parkshuttle

Op 20 september 2017 heeft de bestuurscommissie Vervoersautoriteit MRDH het Ontwerp...

22 september 2017 tot 16 november 2017
Eindrapport tussenevaluatie GR MRDH

Vandaag heeft het onderzoeksteam onder leiding van professor Jouke de Vries het...

28 september 2017 tot 1 december 2017
Ontwerpbegroting 2019

Het dagelijks bestuur van de MRDH heeft de Ontwerpbegroting MRDH 2019 vrijgegeven voor...

29 maart 2018 tot 23 mei 2018