HOV Zoetermeer Rotterdam (ZoRo)

In 2019 is de gebiedsuitwerking Middengebied Den Haag-Zoetermeer-Rotterdam afgerond. De MRDH en de gemeenten Zoetermeer, Lansingerland en Rotterdam studeren op een aanzienlijke verbetering van het OV tussen Zoetermeer en Rotterdam. De verstedelijkingsplannen in dit gebied spelen hierin een belangrijke rol. In 2020 is een ambtelijke studie gedaan naar de OV-verbinding Zoetermeer-Rotterdam. In 2021/2022 is een vervolgstudie afgerond naar het doortrekken van de metro vanuit Rodenrijs naar station Lansingerland-Zoetermeer, mede ter ondersteuning van de verstedelijkingsplannen. Dit jaar krijgt ook deze studie een vervolg. Er komt een stappenplan tot 2040, dat verdere verstedelijking en versterking van het OV mogelijk maakt.