De Grote Kruising in Krimpen aan den IJssel

De kruising van de N210 -of C.G. Roosweg- met de Nieuwe Tiendweg en de Industrieweg in Krimpen aan den IJssel is een essentieel knooppunt in de drukke Algeracorridor. Scooters, fietsers, voetgangers, auto’s en openbaar vervoer gebruiken de Grote Kruising intensief. Het kruispunt wikkelt tienduizenden verkeersbewegingen van en naar de Algerabrug af.

 

Kansen

De kruising is nog grotendeels gefundeerd op een samengestelde onderheide constructie die dateert uit de jaren veertig en zestig van de vorige eeuw. Deze constructie is verzakt. Al in 2017 heeft de gemeente Krimpen aan den IJssel daarom besloten voorbereidingen te treffen om het kruispunt in 2021 te kunnen reconstrueren. Het doel: een goede fundering en een verbeterde verkeersdoorstroming.
Behalve een goede fundering en een betere doorstroming biedt de reconstructie van de Grote Kruising de kans om de veiligheid en de doorstroming van het fietsverkeer sterk te verbeteren en het gebruik van het openbaar vervoer verder te bevorderen.