Westvoorne

Samenstelling

Algemeen bestuur

P.E. de Jong

Bestuurscommissie Vervoersautoriteit

H.A. de Graad

Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat

L. van der Pol

Adviescommissie Vervoersautoriteit

Jan Willem Driesprong
R.M. Roggeveen

Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat

J. Krajenbrink-Meinds
G. Plantinga

Rekeningcommissie

H. Heijndijk