Krimpen aan den IJssel

Samenstelling

Dagelijks bestuur

M.W. Vroom

Algemeen bestuur

M.W. Vroom

Bestuurscommissie Vervoersautoriteit

J. Janson

Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat

A. Timm

Adviescommissie Vervoersautoriteit

J.M.E. van der Elst
A. van Tienhoven

Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat

S.M. Bijl
S.L. Tollenaar

Rekeningcommissie

R.M.A. Barkey