Metropolitane Fietsroutes

Comfortabel en aantrekkelijk fietsen tussen woon- en werkgebieden

De ambitie van de 21 gemeenten in de metropoolregio is om 100 km aan verbeterde, vernieuwde hoogwaardige fietsroutes aan te leggen. Het doel is het verbinden van woongebieden met locaties in de regio waar veel mensen werken en bedrijven gevestigd zijn. Door deze uitnodigende fietsroutes krijgt de fiets een meer vanzelfsprekende plek als vervoermiddel voor woon-werkverkeer. Dat verbetert de bereikbaarheid van de regio, vermindert de CO2-uitstoot en het is ook nog eens gezond.

Stimuleren actieve en collectieve mobiliteit

Het fietsgebruik in de grote steden zit in de lift. Ook gebruiken meer fietsers de fiets om van en naar school/studie en werk te komen. Sinds 2010 is dit met respectievelijk 13 en 14 procent gestegen. De elektrische fiets wordt steeds vaker gebruikt voor de woon-werkreis verplaatsingen. Iets minder dan een kwart (23%) van alle e-fietskilometers zijn inmiddels voor de woon-werkreis. Bij mensen tot 65 jaar gaat het om 36% van alle e-fietskilometers.

Bron: Onderzoek KiM: Fietsfeiten ‘Nieuwe Inzichten’, oktober 2020

Samenwerking

We helpen de individuele gemeenten bij het opstellen van een voorkeurstracé, schetsontwerp en financiële raming voor de gehele route. In 2018 zijn vier Metropolitane Fietsroutes van in totaal 78 km aangedragen als te realiseren routes. In oktober 2020 is besloten de verkenning voor vier nieuwe routes van ongeveer 60 km te starten. In het programma werken de wegbeheerders en de MRDH nu aan acht routes in totaal. Een aantal routes bevinden zich al in de planstudiefase. Deze hebben een eigen projectpagina met meer specifieke informatie over de route.

Routes 2018:

Routes 2020:

De routes zijn weergegeven op de kaart, te vinden aan de rechterkant van deze pagina. 

Resultaat

De routes door meerdere gemeenten worden gefaseerd aangelegd en zijn tussen 2026-2028 gereed. Niet alleen worden al bestaande fietspaden verbreed, maar worden ook ontbrekende schakels in het fietsnetwerk aangelegd. Denk aan de aanleg van een nieuwe fietsbrug over een autosnelweg.

Meer weten over de inrichtingskwaliteit van Metropolitane Fietspaden? Bekijk dan de infographic hiernaast.

Subsidies

Gemeenten kunnen maximaal 70% subsidie aanvragen bij de MRDH voor het verbeteren van Metropolitane Fietsroutes. 

Zo werkt het programma Metropolitane Fietsroutes.