Fieldlabs Zuid-Holland

Naar overzicht

Voor bedrijven is het een hele uitdaging om de kansen, die de nieuwe economie biedt, te benutten. Het vraagt om specifieke kennis van nieuwe technologieën, nieuwe klanten en nieuwe markten. Het is, zeker voor het MKB, niet te doen om al deze kennis zelf in huis te halen. Innovatienetwerken rond specifieke sectoren of clusters bieden hier een oplossing in de vorm van Fieldlabs. Een Fieldlab is een faciliteit of omgeving met (fysieke) ruimte voor het ontwikkelen, testen, demonstreren en valideren van nieuwe technologieën, producten en innovaties. Denk aan robotisering, 3dprinting en big dataprocessing. In een Fieldlab werken het regionale bedrijfsleven en kennisinstellingen intensief samen. Het doel van de Fieldlabs is drieledig: versterking van de regionale economie, bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en verbetering van de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt.  De kracht van de Fieldlabs in de regio Zuid-Holland is dat ze zich richten op mondiale vraagstukken en internationale marktkansen en daarvoor oplossingen vinden vanuit de sterke sectoren die de regio kenmerken. Denk daarbij aan de high tech sector , glastuinbouw, het haven industrieel complex of bijvoorbeeld de beschikbare kennis en expertise op het terrein van deltatechnologie. De 15 fieldlabs die in het kader van de Regionale Investeringsprogramma bijeen zijn gebracht, vormen een regionaal netwerk als springplank voor cross-sectorale samenwerking en innovatie. Dit zijn: Freshteq.NL, The Green Village, Smart, Safe & Resilient Mainports , Additive Manufacturing (RAMLAB), Robovalley, Dutch Windwheel, SMASH, Smart Integrator 4 Aero / Space , Dutch Optics Centre (DOC), Duurzaamheidsfabriek: Smart Metrology en TIMA, Big Data Innovatiehub, Medical Delta Living Labs , Digital Factory Composites, VP Delta, AVLM (Automatisch Vervoer op de Last Mile)

Boek Fieldlabs

Klik hier om naar het regionaal investeringsprogramma te gaan.

Meer informatie?

Neem contact op met Elske Janssens via e.janssens@mrdh.nl