Strategische Agenda 2023-2026

Ambities in vernieuwde strategische agenda

De 21 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag werken samen aan het vernieuwen van de economie en het verbeteren van de bereikbaarheid. In 2019 werden de gezamenlijke ambities vastgelegd in een Strategische Agenda. De ontwikkelingen in de samenleving gaan echter zo snel en de opgaven waar we voor staan zijn zo groot dat het goed is de Strategische Agenda te actualiseren. Dat proces is in 2022 ingezet.  Op deze pagina leest u hoe ambtenaren, raadsleden, wethouders, burgemeesters en stakeholders bijdroegen aan de vernieuwde Strategische Agenda. Het algemeen bestuur stelde op 26 mei 2023 de Strategische Agenda 2023-2026 vast. 

Samenwerken maakt sterker 

Dat is het motto van de MRDH en de overtuiging waarmee 21 gemeenten aan de slag zijn.

Hieronder staat een videoboodschap van Christel Mourik, secretaris-algemeen directeur van de MRDH over de actualisering van de Strategische Agenda. En er zijn drie statements van stakeholders van de MRDH.

De weg naar een geactualiseerde strategische agenda in een oogopslag:

Ontmoetingssessies

Begin 2022 organiseerde de MRDH drie digitale ontmoetingssessies. Raadsleden, wethouders en burgemeesters hielden elkaar de vraag voor: doen we, samenwerkend in de metropoolregio, de goede dingen? Derk Loorbach, Wieger Savenije en Daan Zandbelt droegen vanuit hun expertise over duurzame mobiliteit bij in het denken over toekomstige, regionale samenwerking. Onderstaande animaties (klik op het plaatje) laten zien welke resultaten de 21 samenwerkende gemeenten boekten en welke opgaven er nog zijn.

Regionale bijeenkomsten 2022

In september 2022 vonden drie regionale bijeenkomsten plaats waar de contouren van de nieuwe Strategische Agenda werden besproken. Tijdens de regionale sessies gingen raadsleden, burgemeesters en wethouders in gesprek over de opgaven, de inzet en beleidsdoelen van de Strategische Agenda. Onderstaande praatplaten brengen deze opgaven en de inzet voor de Strategische Agenda in beeld.