Sterker uit de crisis

Investeren om sterker uit de crisis te komen 

De coronacrisis heeft grote impact op de economie van de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Met kennis en financiële middelen proberen lokale, regionale en landelijke overheden bedrijven zo goed mogelijk te ondersteunen. Ook de MRDH draagt hier aan bij.

De focus ligt op samenwerking en het ontwikkelen van projecten, die zowel bijdragen aan het economisch herstel na de coronacrisis als aan de transitie naar een nieuwe economie. Het gaat om projecten die voortbouwen op de koers die we de afgelopen jaren hebben ingezet en die op korte termijn tot uitvoering kunnen worden gebracht. Projecten met een blijvende impact: slimmere productieketens, weerbare economische sectoren en een meer flexibele en skills-georiënteerde arbeidsmarkt.

Het programma Sterker uit de crisis richt zich op vier economisch maatschappelijke thema’s: stimuleren van het gebruik van slimme technologie in de zorg, investeren in lokale en flexibele productie in de maakindustrie, een leven lang ontwikkelen mogelijk maken voor alle mensen en mkb’ers ondersteunen bij de stap naar meer digitaal ondernemen.

De MRDH investeert in deze thema’s door een extra financiële impuls te geven aan projecten, die innovaties toepassen voor maatschappelijke – en economische uitdagingen, regionale werkgelegenheid stimuleren en de digitalisering van het mkb faciliteren.  In totaal heeft de MRDH voor de periode 2020-2021 1,75 miljoen euro vrij gemaakt voor deze projecten.

ZorgTech

Het  innovatieprogramma ZorgTech ontving in 2020 een extra implus van € 250.000 uit het programma Sterker uit de crisis voor de uitbreiding van het voucherprogramma specifiek gericht op het sociaal domein van gemeenten. Met deze extra bijdrage kunnen bedrijven, zorginstellingen en fieldlabs versneld en gezamenlijk aan de slag gaan om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die bijdragen aan een betere zorg voor de inwoners van de metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Klik hier voor meer informatie over ZorgTech

Digitalisering mkb

Naast grote economische gevolgen heeft de coronacrisis ook een versnelling gegeven aan een aantal trends en ontwikkelingen die bijdragen aan het vernieuwen en verduurzamen van de economie. Bijvoorbeeld de digitalisering van het mkb. Veel fysieke winkels ontplooiden hun online-activiteiten en -diensten verder. Behoud van een krachtig mkb is van belang voor de regio, niet alleen vanwege het grote aandeel in de werkgelegenheid, maar ook vanwege de lokale betrokkenheid en de bijdrage die het mkb levert aan bijvoorbeeld levendige winkelstraten. Dit draagt bij aan een prettig woonklimaat voor alle mensen die wonen in onze regio. Alle aanleiding om als MRDH te investeren in projecten van het mkb die erop gericht zijn om ‘sterker uit de crisis’ te komen en de digitaliseringsslag te maken.

In juli 2021 stelde de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat de gemeenten Den Haag, Capelle aan den IJssel, Schiedam en Zoetermeer in staat mkb-ondernemers verder te helpen met digitalisering. Ondernemers kunnen bij deze gemeenten vouchers aanvragen die eraan bijdragen dat de ondernemers sterker uit de coronacrisis komen.

Klik hier voor meer informatie.

Leven Lang Ontwikkelen

Leven Lang Ontwikkelen is één van de aspecten die bijdragen om de regio sterker uit de crisis te laten komen. Leven Lang Ontwikkelen is cruciaal om iedereen aan het werk te krijgen en te houden. Het zorgt voor een kwalitatief goede beroepsbevolking die bijdraagt aan onze regionale economie. Begeleiding van werknemers van krimpsectoren naar groeisectoren, het ontwikkelen en opschalen van modules voor her-, om- en bijscholing, het mogelijk maken en stimuleren van uitwisseling van personeel tussen bedrijven, het zijn allemaal mogelijkheden die bijdragen aan een meer flexibele, skills-georiënteerde en weerbare arbeidsmarkt.

In juli 2021 besloot de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat geld toe te kennen aan Living Lab SchieDistrict. Dit Living Lab gaat ondernemers en medewerkers van mechatronica bedrijven samen met hbo- en mbo-studenten leren, bijscholen en helpen te innoveren. Studenten van Hogeschool Rotterdam, mbo-studenten van Techniek College Rotterdam en van het Expertisecentrum Precisietechnologie (ECP) profiteren hiervan. Living Lab SchieDistrict zal locatie kiezen in het ONS-gebouw in Schiedam.

Klik hier voor meer informatie.

Maakindustrie

De maakindustrie is een belangrijke pijler van de economie in Zuid-Holland en onze metropoolregio. Zuid-Holland kent een sterke maakindustrie (10.000 bedrijven) met een hightech toeleverketen (100.000 banen). En ook met producten als windmolens, warmtepompen en zonnepanelen maakt de maakindustrie de transitie naar een CO2-neutrale en circulaire economie mogelijk. Alleen door de coronacrisis en de productiestop in Azië kwam de afhankelijkheid van deze productie onder de aandacht. Door de maakindustrie te ondersteunen hoopt de MRDH bedrijven meer mogelijkheden te geven om lokaal te produceren en betaalbare passend alternatieven dichtbij op te zetten.

Klik hier voor meer informatie.