Actualisatie Strategische Agenda

23 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag werken samen aan het vernieuwen van de economie en het verbeteren van de bereikbaarheid. Zij hebben hun gezamenlijke ambities in 2019 vastgelegd in een Strategische Agenda en werken met een Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid

Maar we moeten ons de vraag blijven stellen: zitten we nog op het goede spoor? Zijn er ontwikkelingen gaande die we kunnen benutten nu we de Strategische Agenda actualiseren en we een nieuw Regionaal Uitvoeringsprogramma maken?

Samenwerken maakt sterker

Dat is het motto van de MRDH en de overtuiging waarmee we aan de slag gaan….

Hieronder vindt u de videoboodschap van Christel Mourik, secretaris-algemeen directeur van de MRDH over het werken aan de actualisering van de Strategische Agenda. En drie statements van verschillende stakeholders voor de actualisering van de Strategische Agenda.

De weg naar een geactualiseerde strategische agenda in een oogopslag:

Ontmoetingssessies

Op maandag 17, dinsdag 18 en donderdag 20 januari 2022 organiseerde de MRDH drie digitale ontmoetingssessies. Raadsleden, wethouders en burgemeesters hielden elkaar de vraag voor: doen we, samenwerkend in de metropoolregio, de goede dingen? Derk Loorbach, Wieger Savenije en Daan Zandbelt droegen vanuit hun expertise over duurzame mobiliteit bij in het denken over toekomstige, regionale samenwerking. Onderstaande animaties (klik op het plaatje) laten zien welke resultaten de 23 samenwerkende gemeenten boekten en welke opgaven er nog zijn.