Co2-reductie in het verkeer

Naar overzicht

De 23 gemeenten werken samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) aan de afspraak om de uitstoot van CO2 door het verkeer met 30 procent te verminderen in 2025 ten opzichte van 2015. De MRDH heeft begin 2018 samen met de gemeenten onderzocht welke maatregelen (zie de rapporten aan de rechterzijde van deze pagina) zij kunnen nemen om dit te realiseren. Bijvoorbeeld duurzaamheidseisen opnemen in de aanbesteding van het doelgroepenvervoer (schone voertuigen), of de inzet van emissieloze voertuigen voor het bouwverkeer dat in opdracht van de gemeente wordt uitgevoerd. Ook ruimte maken voor fietsers door meer en bredere fietspaden en het verbeteren van het openbaar vervoernetwerk zorgen voor minder CO2-uitstoot.

De 23 gemeenten en de MRDH werken het komend half jaar aan de Actieagenda waarin de maatregelen worden uitgewerkt tot concrete projecten. De gemeenten besluiten tot uitvoering ervan.

De MRDH ondersteunt de gemeenten met kennis bij het opstellen van bijvoorbeeld Programma’s van Eisen voor aanbestedingen. De gemeenten hoeven zo niet ieder het wiel zelf uit te vinden. En door één lijn in de eisen in de regio ontstaat er kostenvoordeel voor gemeenten. Door regionaal op te trekken hebben de gemeenten ook meer marktkracht in gesprekken met marktpartijen, bijvoorbeeld over goederenvervoer en stadsbevoorrading.

Het kabinet Rutte III wil voor de zomer met de regio’s om de tafel om afspraken over maatregelen te maken in het nieuwe Energieakkoord. De uitgewerkte maatregelen van de MRDH vergroten de kans op afspraken over financiële middelen en andere ondersteuning door het Rijk .

In 2019 starten de gemeenten met het invoeren van de maatregelen die dit jaar verder uitgewerkt worden.