Inloopbijeenkomst onderzoek vaarverbinding Rotte-Rijn-Vliet

Datum: 
dinsdag, mei 16, 2017
Aanvang: 
19.00 uur
Eind: 
20.30 uur
Locatie: 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Grote Marktstraat 43 in Den Haag

Op 5 april 2017 is in Zoetermeer een visie- en haalbaarheidsonderzoek gestart naar een mogelijke vaarroute tussen de Rotte, Oude Rijn en Vliet. De gemeenten Rotterdam, Zoetermeer, Leiden en Alphen aan de Rijn worden door een dergelijke vaarroute beter met elkaar verbonden wat onder andere een nieuwe impuls kan geven aan de ontwikkeling van het gebied. De uitwerking van het onderzoek zal plaatsvinden in drie werkateliers.

Op 16 mei zal het eerste werkatelier plaatsvinden, na afloop is er tussen 19.00 en 20.30 uur een inloopbijeenkomst. Deze vindt plaats bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Grote Marktstraat 43 in Den Haag. U bent van harte welkom!  

Inloopbijeenkomst

Tijdens de inloopbijeenkomst loopt u rond in de werkruimte van de projectgroep. De opbrengsten van de atelierbijeenkomst hangen aan de muur: een eerste inventarisatie van het gebied. U kunt in gesprek met de deelnemers en uw visie geven op de resultaten van het werkatelier. 

Vervolgbijeenkomsten

De werkateliers en inloopbijeenkomsten worden nog twee keer herhaald, waarbij wordt verder gebouwd op de eerdere resultaten. Deze vinden plaats op 4 juli en op 7 september 2017.

Opdrachtgevers

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Lansingerland, Zoetermeer en Zuidplas, de Hoogheemraadschappen Rijnland en Schieland en Krimpenerwaard, Regio Holland Rijnland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Provincie Zuid Holland, recreatieschap Rottemeren en Staatsbosbeheer zijn de opdrachtgevers voor dit traject.

Visie en haalbaarheidsstudie

De visie en haalbaarheidsstudie wordt eind oktober 2017 afgerond, waarmee de bestuurders van de betrokken gemeenten, hoogheemraadschappen, regio’s, provincie, het recreatieschap en Staatsbosbeheer een gezamenlijke visie hebben en inzicht op de haalbaarheid van de vaarverbinding.

Informatie en aanmelden

Aanmeldingen voor de inloopbijeenkomst geeft u door via vaarverbinding Rotte-Rijn-Vliet.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Danielle van den Berg (projectleider gemeente Alphen aan den Rijn) via email DvandenBerg@AlphenaandenRijn.nl of telefoonnummer 06 46 97 30 27. Contactpersoon MRDH Linda Frinking via email L.frinking@mrdh.nl of telefoonnummer 06 46 15 47 23.

Meer informatie vindt u ook op www.rotte-rijn-vliet.nl