Inloopavond vaarverbinding Rott-Rijn-Vliet

Datum: 
maandag, juni 26, 2017
Aanvang: 
19.00
Eind: 
20.30
Locatie: 
DSO, Sportcomplex Bentwoud, Hildamlaan 1, Benthuizen

Wat vindt u van een nieuwe vaarverbinding tussen de Rotte, de Oude Rijn en de Vliet?

Een rondje varen via de Rotte, de Oude Rijn en de Vliet. Het idee hiervoor werd vorig jaar ontwikkeld door de Provincie Zuid-Holland, waterschappen, diverse gemeenten en Staatsbosbeheer. Een nieuw aan te leggen doorsteek tussen deze rivieren vergroot de mogelijkheden voor recreatie en vaarroutes in het gebied zelf, maar ook voor de wijde omtrek. Onlangs startte een onderzoek naar de haalbaarheid van zo’n vaarverbinding. Maar wat vindt u van een nieuwe vaarverbinding? Heeft u ideeën over de invulling of wellicht bezwaren? Wat zou voor u een wenselijke route zijn of bent u tegen een nieuwe vaarverbinding? Moeten parallel aan dit project ook andere zaken worden opgepakt?

U bent van harte welkom om uw mening te geven over enkele ideeën die tot nog toe op tafel liggen. De inloopavond vindt plaats op 4 juli tussen 19.00 uur en 20.30 uur in de kantine van sv DSO, Sportcomplex Bentwoud, Hildamlaan 1, Benthuizen (ingang via Thomas Morelaan, Zoetermeer).

Varen tussen de Rotte, de Oude Rijn en de Vliet
Een nieuwe vaarverbinding tussen de Rotte, de Oude Rijn en de Vliet geeft een recreatieve impuls aan het veenweidegebied. Het draagt ook bij aan de ontwikkeling van de grotere regio als aantrekkelijke water-toeristische bestemming. Door een nieuwe verbinding krijgen waterrecreanten meer mogelijkheden. Ook voegt het iets toe aan de leefbaarheid van het gebied, de (lokale) economie en (nieuwe) natuurgebieden. Met het oog op klimaatverandering kan de extra vaarverbinding bovendien een rol spelen bij de afvoer van overtollig water.

Uw inbreng is belangrijk
Nieuwe vaarverbindingen betekenen ook een verandering in het bestaande landschap. Land wordt opgeofferd en een nieuwe vaarweg in dit gebied kan niet zonder dijken eromheen. Wat is de impact op landbouwgrond, op de natuur? Is een recreatieplas met vakantiewoningen gewenst? Moet er voor de financiële haalbaarheid (beperkte) woningbouw worden gerealiseerd? Dat zijn vragen waarover u tijdens de inloopavond van 4 juli uw ideeën kunt uiten.

Met de ideeën die u aandraagt, gaan de mensen van onderzoeksbureau APPM verder aan de slag en werken enkele mogelijke scenario’s uit. Deze worden op 7 september gepresenteerd op een nog nader te bepalen locatie. Vervolgens wordt in een eindrapportage een advies gegeven of en zo ja op welke voorwaarden een Rotte-Rijn-Vliet vaarverbinding mogelijk is.

Aanmelden
Vanwege organisatorische redenen, vragen wij u om u vooraf aan te melden. Aanmelden kan door een mail te sturen naar: REO-Officemanagement@alphenaandenrijn.nl o.v.v aanmelding bijeenkomst RRV 4 juli. Vermeld daarbij met hoeveel personen u komt.