Bestuurlijke tafel Groenblauwe Leefomgeving

In januari is een bestuurlijke tafel Groenblauwe Leefomgeving van start gegaan. Deze nieuwe bestuurlijke tafel maakt zich hard voor de leefomgeving en het landschap in de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Gezien de toenemende verstedelijking, tot 2040 worden in de metropoolregio 400.000 nieuwe inwoners verwacht, is het belangrijk ervoor te zorgen dat het prettig wonen, werken en recreëren blijft in de regio. De komende jaren vindt er namelijk een metamorfose plaats in het gebied vanwege verstedelijking, landbouwtransitie, klimaatopgave en energieopwekking. Om al deze opgaven niet ten koste van het landschap te laten gaan, is het tijd om regie en financiering op regionaal niveau te organiseren.

De bestuurlijke tafel zet zich in voor de ontwikkeling van de beleefbaarheid, vitaliteit en authenticiteit van het landschap én het stedelijk gebied. Om de nieuwe maatschappelijke opgaven een plek te geven, wordt gestreefd naar een integrale aanpak. Samen met maatschappelijke partners, bedrijven en andere overheden wordt het gesprek gevoerd om een kwaliteitsslag te geven aan het landschap. Dit leidt tot investeringen in de leefomgeving om stad en land in verbinding te brengen en te houden. Met oog voor opgaven in de recreatie, biodiversiteit en natuurontwikkeling worden de opgaven eerst geïnventariseerd en tot uitvoering gebracht.

De bestuurlijke tafel is in oprichting en staat open voor alle 23 MRDH-gemeenten en voor de gemeenten Zuidplas, Hendrik-Ido Ambacht, Zwijndrecht, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee. Ook de provincie Zuid-Holland kan deelnemen. Gemeenten die nog niet aangehaakt zijn, blijven welkom om actief deel te nemen aan de bestuurlijke tafel. Hierin is ruimte voor een ieders inbreng. De MRDH faciliteert de bestuurlijke tafel op verzoek van de vijf initiatiefnemende gemeenten; Albrandswaard, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Midden-Delfland en Nissewaard. De invulling van de tafel is aan de gemeenten zelf.