MRDH vervangt haltebankjes

Naar overzicht
20 maart 2017

Afgelopen weken hebben zich twee incidenten voorgedaan waarbij een kind met een vinger knel zat in een gaatje van een zitbankje in een OV-halte. Vorig jaar zijn twee soortgelijke incidenten gemeld. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)  betreurt dit ten zeerste. Naar aanleiding van de incidenten vorig jaar heeft de MRDH een onderzoek laten doen naar mogelijke oplossingen. Uit dit onderzoek blijkt dat aanpassingen aan de zitbankjes om de veiligheid voor kinderhanden te borgen, geen structurele oplossing bieden. Om de kwaliteitseisen te waarborgen die MRDH stelt aan de inrichting van de OV-haltes (eenduidige uitstraling, efficiënt beheer en onderhoud, vandalisme, duurzaamheid) is besloten dat alle bankjes in de bijna 1100 abri’s  in de gemeenten Den Haag, Delft, Westland en Midden-Delfland zo spoedig mogelijk worden vervangen.

Hoeveel het vervangen van de bankjes gaat kosten is nu nog niet bekend. Het bankje maakt een klein onderdeel uit van de kosten van de abri. De totale herinrichting van alle bijna 1100 OV-haltes (Abri, hekwerk (10km) haltepalen, bankje) heeft circa 10 miljoen euro gekost, ofwel zo'n 9.000 euro per halte.  In diverse media is eerder een bedrag van 100 miljoen genoemd als kosten voor de vernieuwing van de haltes in de gemeenten Den Haag, Delft, Westland en Midden Delfland. Dit bedrag is dus niet juist.